Klankatlas

Sound Mirrors UK

l
r

Akoestische waarschuwingsystemen aan de Britse kust

Aan de Oostkust van Engeland staan verschillende 'sound mirrors' (klankspiegels) gebouwd tijdens WOI om geluidsgolven van vijandige vliegtuigen op te vangen

Tussen 1916 en 1940, voorafgaand aan de uitvinding van de radar, werden akoestische reflectoren experimenteel ingezet bij de luchtverdediging. Doel ervan was het opsporen of aan horen komen van vijandige vliegtuigen door het concentreren van het geluid van hun motoren. Daartoe werden metershoge betonnen reflectoren gebouwd, in de vorm van een parabool of een holle spiegel, met microfoons in het brandpunt.

In de loop van de jaren 30 verloren de reflectoren een deel van hun waarde, daar vliegtuigen dermate snel werden dat ze over kwamen vliegen kort nadat ze konden worden waargenomen.[1] Toch was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Zuidwest-Engeland een keten van akoestische reflectoren in aanbouw. Als gevolg van de komst van het Chain Home-radarsysteem werd de ontwikkeling van de techniek gestaakt. Wel konden ervaringen met het uitwisselen van gegevens tussen verschillende luisterposten worden ingezet om de effectiviteit van de vroege radarsystemen te vergroten.

Buiten Groot-Brittannië werden akoestische reflectoren slechts op één plaats gebouwd: door de Britten, ten noorden van Naxxarop Malta.

Bronnen: Wikipedia & Andrew Grantham: http://www.andrewgrantham.co.uk/soundmirrors/locations/denge/

Terug