Klankatlas

Muzikale Straatnamen

l
r

Verborgen muzikaal erfgoed in de straat

Muzikaal erfgoed kan je terugvinden op plaatsen waar je het misschien niet verwacht, zoals op straatnaambordjes. Resonant, Centrum Muzikaal Erfgoed in Leuven, inventariseerde alle muzikale straatnamen in Vlaanderen.

Er zijn ca. 90.000 straten in Vlaanderen en Brussel en die hebben allemaal een naam. Elke straatnaam is op zijn beurt een verwijzing: naar een toponiem (bos, veld, dorp), een gebouw (kerk, school), maar vaak worden straten ook vernoemd naar personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de streek, stad of gemeente waar de straat zich bevindt.

Het vernoemen van straatnamen naar personen dient om de herinnering aan deze mensen levendig te houden. Het is een bescheiden monument voor hun verdiensten in de politiek, de wetenschappen, de beeldende kunsten, en ook de muziek.

Muziek in de straat

Samen geven die straatnamen een beeld van wie we op een bepaald moment in een bepaalde gemeente of regio belangrijk genoeg vonden om een straat naar te vernoemen. Dat zijn niet noodzakelijk de componisten of muzikanten die nu het meest bekend zijn. Daarom is het gebruikelijk om onder de straatnaam een korte biografische toelichting te geven opdat men niet alleen de naam, maar ook de verdiensten zou blijven herinneren. Het toekennen van een straatnaam aan een persoon is naast een vorm van eerbetoon ook een vorm van officiële erkenning en canonisering.

In de muzikale straatnamen van Limburg komen de componisten van de Vlaamse school voor: Peter Benoit, Jef van Hoof, Arthur Meulemans (die een tijdlang in Tongeren woonde), Armand Preud’homme (die in Peer geboren was); de klassieke componisten (Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, Verdi); personen met verdienste voor het lokale muziekleven (Edmond Jaminé).

Het toekennen van straatnamen is de bevoegdheid van gemeenten. Vaak geeft de gemeenteraad de opdracht om nieuwe straatnamen te bepalen over aan de gemeentelijke cultuurraad of – bij grotere gemeenten – aan een speciale straatnaamcommissie.

i.s.m. Resonant, Centrum Muzikaal Erfgoed

Resonant3-01

Meer weten over muzikale straatnamen?

Terug