Klankatlas

Innerground

Het geluid van de Limburgse mijnen

Filip Daniels en Carolina Goradesky gingen voor Musica op zoek naar de verloren geluiden en akoestische herinneringen van de mijnbouw in Genk.

Aan de hand van gesprekken met ex-mijnwerkers van Winterslag (nu C-Mine in Genk) probeerden Daniels en Goradesky deze herinneringen opnieuw op te graven. Ze peilden naar verhalen, impressies en emoties, met bijzondere aandacht voor auditieve herinneringen.

Daniëls en Goradesky maakten ook een aantal composities, gebaseerd op de geluidsherinneringen van de ex-mijnwerkers. De composities hebben niet de intentie een exacte weergave te zijn van hoe de mijn ooit klonk. Het zijn interpretaties van de geluidsherinneringen, ze leggen een verband tussen de geluiden van de mijnen en de vertelde ervaringen.

Innerground werd mogelijk gemaakt met de steun van STROOM, de cultuursubsidie voor beloftevol talent van de Provincie Limburg, en met begeleiding van Musica, Impulscentrum voor Muziek.

Filip Daniels (°1980, België) is grafisch designer. Hij nam deel aan tentoonstellingen met verschillende interactieve installaties, visuals en geluidscomposities. Zijn interesse in (subjectieve) mapping leidde tot zijn eerste experimenten met klank. Het verlangen om klank te hanteren als een middel om de atmosfeer van een omgeving te capteren, werd het startpunt voor zijn onderzoek naar vaardigheden van echolocatie (kijken doorheen luisteren).

Carolina Goradesky (°1982, Brazilië) studeerde architectuur en stedenbouwkunde in Brazilië en reisde daarna naar Brussel om zich aan het Sint-Lukas te specialiseren in nieuwe media. Sinds 2008 ontwerpt ze scènes voor theater, festivals, concerten en andere evenementen (zoals Rio de Janeiro Fashion Week). De laatste jaren focust ze zich meer en meer op geluidskunst: hoe kan technologie aangewend worden om de relatie tussen geluid en ruimte te onderzoeken; in welke mate spelen klank en geheugen een rol in de relatie tussen mens en ruimte? Goradesky is momenteel gevestigd in Brussel.

Terug