Klankatlas

Artikelen

Alleen berichten met tag "interviews-met-kunstenaars" worden getoond. ongedaan maken

3 muzikanten die geleidelijk opgaan in het landschap

Componist Hans Roels over zijn openluchtcompositie 'Hoorizon'

scene0402926-bert-trompet-kleiner

In Gent vond op 2 juni een uitvoering plaats van Hoorizon op de begraafplaats Campo Santo. Drie muzikanten wandelden al spelend een eigen traject doorheen deze mooie begraafplaats en verwijderden zich steeds verder van het publiek dat vanop een kleine heuvel toekeek en luisterde. Uiteindelijk was elke muzikant zo ver dat hij helemaal onhoorbaar werd.

Categorie: CompositieHans RoelsInterviews met kunstenaarsPublic spacePublieke ruimte

( ( ( DopplerOrgel ) ) )

Evelien van den Broek over haar bijdrage aan de Maasroute

Evelien van den Broek

Evelien van den Broek, componiste en performer, baseerde haar bijdrage aan klankroute door het Maasland op opnames van de vele geluiden van het orgeltje in het Protestantse kerkje. En van muziek, gespeeld door organist Loek Stültiens.

Categorie: Harold SchellinxInterviews met kunstenaarsKlankroute Maasland

Het Verhaal van de Melkbus

Jesse Passenier over zijn bijdrage aan de Maasroute

Jesse PassenieghostConductor

Voor zijn bijdrage aan de Limburgse Klankatlas en de Klankfietstocht liet arrangeur en componist Jesse Passenier zich inspireren door dit ondertussen vrijwel in vergetelheid geraakte object. Tegenwoordig staat de melkbus alleen maar her en der ter sier, of als handige bak voor paraplu’s en wandelstokken. En wordt hij nog gebruikt bij het carbidschieten, waarbij het ronde ijzeren deksel van de bus als een kanonskogel met een dreunende knal tientallen meters ver weg wordt geschoten.

Categorie: Harold SchellinxInterviews met kunstenaarsKlankroute Maasland

150 Miljoen Jaren Maastrichtse Geschiedenis in 10 Minuten

Rod Summers over zijn bijdrage aan de Klankatlas

rod sumemrs 2

Er wordt nog immer geruzied over het antwoord op de vraag of Maastricht wel écht de oudste stad van Nederland is. Toch is het boven iedere twijfel verheven dat de geschiedenis van menselijke bewoning in het gebied rondom de tegenwoordige hoofdstad van Limburg teruggaat tot in een voor ons nauwelijks voorstelbaar ver verleden. Denk aan de resten van Neanderthalers die even ten westen van de stad zijn gevonden en die als ergens tussen de 250.000 en 350.000 jaren oud werden gedateerd. Maar het gonsde er al van leven lang voordat deze vaag-menselijk creaturen zich in de streek vestigden.

Categorie: Harold SchellinxInterviews met kunstenaars

Ik wil dat mijn muziek de verbeelding prikkelt

Stijn Demeulenaere over zijn soundscape Pour Les Anges (2011)

Pour les Anges - Stijn Demeulenaere2

In Limburg vind je prachtige landschappen, uitgestrekte velden en boomgaarden. De leem- en zandleemgronden in het zuiden en midden van de provincie maken de regio uiterst geschikt voor landbouw. ’s Zomers ruik je tussen velden met wuivende korenaren vers gemaaid graan, een oud symbool van welvaart, leven en vruchtbaarheid, … altijd positief, basisproduct van brood en pasta. Potentieel goddelijk na gisting en destillatie. Schotten en Limburgers weten dat.

Categorie: Interviews met kunstenaarsMaarten QuantenSoundscapes Belgisch Limburg

Hopelijk gaan mensen anders naar alledaagsheid luisteren

Els Viaene over haar soundscape Drawing Of A Landscape (2011)

Drawing of a landscape - Els Viaene2

Els Viaene was meteen gefascineerd door de exotische naam van de locatie die ze later zou verklanken in een iets meer dan vijftien minuten durende soundscape voor de Limburgse Klankatlas: de ‘Lommelse Sahara’. Wat heeft zo’n zandvlakte nu in Noord-Limburg te zoeken, kan u zich inderdaad afvragen. De plek, die vandaag een natuurgebied herbergt, is echter (en misschien ook wel gelukkig) geen natuurlijk fenomeen, maar het gevolg van industriële activiteit. Jarenlang werd hier zand ontgonnen, dat moest dienen als grondstof voor de fabricage van glas.

Categorie: Interviews met kunstenaarsMaarten QuantenSoundscapes Belgisch Limburg

De koppeling tussen beeld en klank is heel direct

Maria Blondeel over haar soundscape De Kortste Dag (2010)

De kunstenaars die deelnamen aan het Klankatlas project kregen als opdracht een plaats in Limburg te kiezen en die vervolgens te ‘verklanken’. De meesten onder hen lieten zich inspireren door de geluiden die ze op die specifieke plekken waarnamen, dat ging van tierelierende vogeltjes tot brommende motoren en sissende machines. Ook Maria Blondeel koos een plek uit, maar ze trok zich voor de rest heel weinig aan van wat daar leeuwerikte of wielewaalde. Zij koos Diepenbeek en zou het weer van de kortste dag van het jaar - 22 december in 2010 - omzetten in klank, in een soundscape van 12 minuten. Maar hoe klinkt het weer? Kan je niet enkel het geluid van regen of wind opnemen? En zon of dwarrelende sneeuw kan je toch al helemaal niet horen?

Categorie: Interviews met kunstenaarsMaarten QuantenSoundscapes Belgisch Limburg

Klokken weerklinken aan de binnenkant van een Mariabeeld

Thomas Smetryns over zijn soundscape 50 km2

50m² - Thomas Smetryns 2

Het Limburgse Voeren behoorde enkele decennia geleden tot de slagvelden waar de politieke, administratieve en vaak zelfs fysieke strijd tussen de twee grootste Belgische landsdelen gestreden werd. Voeren is immers een Limburgs - dus Vlaams - eiland van 50 km2 in Luik, een Waalse provincie. Ondertussen hebben ook heel wat Nederlanders de grens overgestoken naar de rivier de Voer en het quasi alomtegenwoordige natuurschoon in de zes dorpen. De nationalistische stormen lijken er geluwd, de strijd gestreden, gewonnen en verloren. Het communautaire ‘Eye of Mordor’ heeft ondertussen scherpgesteld op andere kwesties.

Categorie: Interviews met kunstenaarsMaarten QuantenSoundscapes Belgisch Limburg

Kaspar König – The River Tells The Story

Kaspar König over de stuwdam van Borgharen

De stuw van Borgharen, een kerkdorp aan de Noordzijde van de gemeente Maastricht, maakte deel uit van de kanalisatiewerkzaamheden die in het begin van de vorige eeuw werden uitgevoerd om de economisch zo belangrijke functie van de rivier de Maas als slagader en transportroute te verbeteren.

Categorie: Interviews met kunstenaars

Mike Kramer – Mijn Gehoord(d)

Mike Kramer over de mijnen en de steenkoolwinning

Enci groeve anno 1929

Dankzij de mijnen en de steenkoolwinning was de Nederlandse provincie Limburg in de eerste zeven decennia van de vorige eeuw voor de Nederlandse economie een factor van groot belang. Die Mijntijd was voor Limburg een periode van grote economische bloei, met name in de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Categorie: Interviews met kunstenaars